Finka (damašok)

| 2 images

Finka (damašok)

Čepeľ: damašok 19312 + 13180

Rukoväť: sob a nádor z javora